— взаимн. от шүй-
— ат көкүлүн шүйүшүп, ат куйругун түйүшүп фольк. связав пучкочёлки коней, подвязав хвосты коням.

Это слово ищут так же как шүйуш, шуйүш, шуйуш.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

эскерүү көлчөй туноруш тушунбостук ушурко