— то же, что ак үйлүү (см. үйлүү).

Это слово ищут так же как акүйлүу, акүйлуү, акүйлуу, акуйлүү, акуйлүу, акуйлуү, акуйлуу.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

ботондо чойтоңдо доболуу күлдүргүч жарманке