— взаимн. от үлгур-.

Это слово ищут так же как үлгүруш, үлгурүш, үлгуруш, улгүрүш, улгүруш, улгурүш, улгуруш.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

адөөлөт антандаш кечтуу: күрүшкө өөктөн