— то же, что үлдүрө-.

Это слово ищут так же как үлжүро, үлжурө, үлжуро, улжүрө, улжүро, улжурө, улжуро.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

чүңгүл кезүүлөш муноздон ошто турдур