— чөнөктөп айдоо гнездовой сев. чөнөктөө:
чарчылап-чөнөктөө см. чарчыла-.

Это слово ищут так же как чөнөкто, чөноктө, чөнокто, чонөктө, чонөкто, чоноктө, чонокто.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

куяңкылык мөөнөттүү өтүкчү салаңдоор терендет