— страд. от күүгүмдө-,
то же, что күүгүмдөн-
— тоо баштарында коргошундай сур булуттар удургуп, айлана күүгүмдөлөт на вершины гор надвинулись свинцовые тучи, и кругопотемнело.

Это слово ищут так же как күүгүмдол, күүгумдөл, күүгумдол, күугүмдөл, күугүмдол, күугумдөл, күугумдол, куүгүмдөл, куүгүмдол, куүгумдөл, куүгумдол, куугүмдөл, куугүмдол, куугумдөл, куугумдол.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

кылчаң күпүлдөш күрөктө копомсу жайкаңда