— понуд. от күүгүмдө-
затемнять; делать тёмным, неясным, тусклым
— көңүл күүгүмдөт- омрачать сердце
— бул көңүлсүз көрүнүш көңүлүмдү күүгүмдөттү этот печальный вид омрачает моё сердце.

Это слово ищут так же как күүгүмдот, күүгумдөт, күүгумдот, күугүмдөт, күугүмдот, күугумдөт, күугумдот, куүгүмдөт, куүгүмдот, куүгумдөт, куүгумдот, куугүмдөт, куугүмдот, куугумдөт, куугумдот.

Обсуждение перевода:

Нет комментариев. Станьте первым.
Добавить комментарий
Введите слово →

Сейчас ищут:

дукон күртөчө танаш тулуктуу: